"U Nikitskikh vorot", the play "Nedobytok", duet "Tanya and Natasha", 1988g.