The prospectus of theater "U Nikitskikh vorot", March 1993